expertiza

Výraz (slovo) expertiza a má tento význam:

znalecký posudek, dobrozdání

Další možné výrazy tohoto slova: expertisaDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: expedice, expedient, expektace, expektorace, expektorans

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.