evaporace

Výraz (slovo) evaporace má tyto významy:

  • vypařování
  • výparyDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: čevapčiči, devaporace, evaporimetr, evapotranspirace

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.