empír

Výraz (slovo) empír a má tento význam:

vývojová fáze klasicismu, zejm. ve Francii v době Napoleonova císařství

Další možné výrazy tohoto slova: empir [ampír]Další slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: autokempink, empirický, empírie, empirizmus, kempink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.