ekosféra

Výraz (slovo) ekosféra a má tento význam:

oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život



Další slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: cékostomie, ekospotřebitel, ekosystém

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.