ekomorfóza

Výraz (slovo) ekomorfóza a má tento význam:

odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím

Další možné výrazy tohoto slova: ekomorfosaDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: dekompenzace, dekomponovaný, dekompozice, dekompozitor, dekomprese

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.