dik

Výraz (slovo) dik a má tento význam:

držitel investičních kuponů

Další možné výrazy tohoto slova: DIKDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: abdikace, abjudikace, adjudikace, apodiktický, benedikce

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.