diaspora

Výraz (slovo) diaspora má tyto významy:

  • rozptýlení
  • dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí
  • část rostliny zajišťující rozmnožování oddělená od mateřské rostlinyDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: diastáza, diastola, epidiaskop, in medias res, mediastinum

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.