diagram

Výraz (slovo) diagram má tyto významy:

  • grafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu
  • v matematické statistice znázornění četnosti jevuDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: diageneze, diagnostický, diagnostika, diagnostikovat, diagnóza

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.