dezinficiens

Výraz (slovo) dezinficiens a má tento význam:

prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů

Další možné výrazy tohoto slova: desinficiensDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dezideratum, deziderium, deziluze, dezinfekce, dezinformace

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.