deuteron

Výraz (slovo) deuteron a má tento význam:

jádro deuteriaDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: deuteranopsie, deuterium, deutero-, deuterokanonický, propedeutika

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.