detrit

Výraz (slovo) detrit má tyto významy:

  • drť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin
  • biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému

Další možné výrazy tohoto slova: detritusDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: detrakce, detrinid, detronizace, raison d'etre

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.