denzimetr

Výraz (slovo) denzimetr a má tento význam:

hustoměr

Další možné výrazy tohoto slova: densimetrDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: denzita, denzitometrie, kondenzace, kondenzát, kondenzátor

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.