chromatofor

Výraz (slovo) chromatofor a má tento význam:

živočišná buňka obsahující barvivo, pigmentDalší slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: achromát, anachronický, anachronizmus, apochromát, asynchronní

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.