biomakromolekula

Výraz (slovo) biomakromolekula a má tento význam:

biopolymerDalší slova začinající na písmeno B

Slova s podobným názvem: biom, biomasa, biomechanika, biometrika

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.