bilirubin

Výraz (slovo) bilirubin a má tento význam:

žlučové barvivoDalší slova začinající na písmeno B

Slova s podobným názvem: adaptabilita, autostabilizace, bilingvizmus, bilionbilión, debilita

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.