benzin

Výraz (slovo) benzin a má tento význam:

kapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs

Další možné výrazy tohoto slova: benzinDalší slova začinající na písmeno B

Slova s podobným názvem: benzedrin, benzen

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.