autorizovat

Výraz (slovo) autorizovat a má tento význam:

udělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním

Další možné výrazy tohoto slova: autorisovatDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: auto-, autoagrese, autoakuzace, autoalarm, autobiografie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.