autokolimace

Výraz (slovo) autokolimace a má tento význam:

zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochuDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: auto-, autoagrese, autoakuzace, autoalarm, autobiografie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.