aragonit

Výraz (slovo) aragonit a má tento význam:

nerost vznikající v dutinách výlevných hornin nebo usazováním z roztoků, uhličitan vápenatýDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: paraganglion, parageneze, paragliding, paragnóze, paragon

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.