apostrof

Výraz (slovo) apostrof a má tento význam:

odsuvníkDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: apostata, apostaze, aposteriorní, apostrofa, apoštol

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.