apologie

Výraz (slovo) apologie a má tento význam:

obrana, obhajobaDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: apolita, apolitický, apollinský, apologeta, apologetik

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.