apologetika

Výraz (slovo) apologetika a má tento význam:

obhajoba, ospravedlněníDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: apolita, apolitický, apollinský, apologeta, apologetik

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.