antinomie

Výraz (slovo) antinomie a má tento význam:

paradox, aporie, protiklad, logicky neřešitelný rozporDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: ad ignorantiem, anti-, antibiotikum, antibióza, antiblok systém

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.