ante meridiem

Výraz (slovo) ante meridiem a má tento význam:

před polednem, dopoledne, zkratka a.m.Další slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: andante, ante, ante-, ante Christum (natum), ante mortem

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.