anomerie

Výraz (slovo) anomerie a má tento význam:

druh stereoizomerie, epimerieDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: anomálie, anomie, galvanometr, manometr, melanom

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.