animizmus

Výraz (slovo) animizmus a má tento význam:

víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky

Další možné výrazy tohoto slova: animismusDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: anima, animace, animal rationale, animální, animato

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.