anabaptizmus

Výraz (slovo) anabaptizmus a má tento význam:

novokřtěnectví

Další možné výrazy tohoto slova: anabaptismusDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: anabáze, anabibza, anabolikum, anabolizmus, kanabis

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.