amyláza

Výraz (slovo) amyláza a má tento význam:

enzym vyvolávající štěpení škrobu na jednodušší cukry

Další možné výrazy tohoto slova: amylasaDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: amylopektin, amylóza

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.