alternátor

Výraz (slovo) alternátor a má tento význam:

synchronní generátor na výrobu střídavého prouduDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: alter ego, alterace, alternace, alternát, alternativa

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.