alpinum

Výraz (slovo) alpinum a má tento význam:

umělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami

Další možné výrazy tohoto slova: alpínumDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: alpinizmus, alpínka, entalpie, salpingitida, skialpinizmus

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.