almukantarát

Výraz (slovo) almukantarát a má tento význam:

myšlená kružnice rovnoběžná s obzorníkemDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: almužna, lagoftalmus, talmud, talmudizmus, talmud-tóra

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.