alkan

Výraz (slovo) alkan a má tento význam:

nasycený uhlovodík, parafínDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: alkalický, alkálie, alkaloid, balka, balkanistika

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.