algoritmus

Výraz (slovo) algoritmus a má tento význam:

posloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení úlohyDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: algo-, algonkium, algor, algospazmus, valgózní

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.