aleluja

Výraz (slovo) aleluja a má tento význam:

chvalozpěv chvalte Jahveho v žalmech a bohoslužběDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: alela, alelopatie, paralela, paralelizmus, paralelka

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.