akronym

Výraz (slovo) akronym a má tento význam:

zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov

Další možné výrazy tohoto slova: akronymumDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: akro-, akrobacie, akrodynie, akrofobie, akromegalie

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.