Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

signifié

 

obsahová, významová složka jazykového znaku, označované

signifikace

 

opatření značkou

signifikantní

 

příznačný, důležitý

signifikátor

 

ukazatel

signora

 

paní, vdaná žena

signore

 

pán, muž

signorie

 

vláda republikánských obcí v Itálii

signorina

 

slečna, dívka

signovat

 

opatřovat signaturou, parafou, šifrou, značkou, podpisem

signum

 

znak, odznak, označení, znamení

sígr

 

lump, darebák

sichrhajcka

 

zavírací špendlík

sikh

 

příslušník indické náboženské sekty

silan

 

křemíkovodík

siláž

 

kvašením konzervované objemové krmivo pro dobytek

silentblok

 

gumokovová podložka na tlumení chvění

silentium

 

mlčení, ticho

silesiakum

 

spis vydaný na území Slezska, pojednávající o Slezsku nebo vztahující se ke Slezsku

silice

 

éterický olej, směs těkavých vonných látek

silicium

 

křemík

silikát

 

křemičitan

siliko-

 

první část složených slov mající význam silicium, křemík, siliciový, křemíkový, křemičitý

silikon

 

plast, syntetická makromolekulární organokřemičitá sloučenina

silikóza

 

nemoc vznikající zaprášením plic křemenným prachem

silo

 

vysoký zásobník, skladiště sypkých hmot

silobus

 

pojízdný zásobník na betonovou směs

silon

 

umělá tkanina

silueta

 

stínový obraz

silur

 

útvar starších prvohor

sima

 

"1. žlábkovnice, římsový ukončující článek sloupových řádů; 2. vrstva zemského obalu s převahou křemíku a hořčíku"

simax

 

varné sklo

simerink

 

těsnicí kroužek hřídele

simonie

 

svatokupectví

simpl

 

"jednoduchý, omezený člověk; omezenec"

simplex

 

"1. jednoduché, nesložené slovu; 2. způsob telegrafního přenosu střídavě oběma směry; 3. textilní stroj pro výrobu osnovní oboulícní pleteniny"

simplexní

 

jednoduchý

simplicitní

 

jednoduchý

simplifikace

 

zjednodušení

simulace

 

"1. napodobování dějů a procesů; 2. předstírání choroby; jednání na oko, přetvářka, simulování"

simulant

 

ten, kdo něco předstírá, např. chorobu

simulátor

 

zařízení, obv. samočinný počítač, napodobující chování reálné, obv. složitější, větší nebo dražší fyzikální soustavy, stroje a p.

simulovat

 

"napodobovat, modelovat; předstírat"

simultánní

 

"zároveň probíhající, současný; společný; nedělitelný"

sinantropní

 

přizpůsobený životu v podmínkách pozměněných člověkem

sinekura

 

"důchod z úřadu bez povinností; snadné a výnosné zaměstnání bez velkých povinností"

sinfonia

 

"italský typ operní ouvertury; několikavětá orchestrální skladba"

singl

 

"jeden jediný, jednotlivý, jednoduchý; hra jednotlivců; svobodný, bez partnera"

singlet

 

jednoduchá spektrální čára

singspiel

 

druh komedie se zpívanými vložkami

singulár

 

jednotné číslo

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist