Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

singularita

 

"jedinečnost, výjimečnost; bod anomálního chování fyzikální veličiny"

singulární

 

"jedinečný, jednotlivý; související se singularitou"

sinnfeinizmus

 

protibritské nacionalistické hnutí za irskou nezávislost od počátku 19. století

sino-

 

první část složených slov mající význam Čína, čínský

sinologie

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Číňanů

sintr

 

"1. porézní hornina vznikající vysrážením z roztoků; 2. spečenec"

sinusitida

 

zánět vedlejších dutin nosních

sionista

 

stoupenec sionizmu

sionizmus

 

židovské nacionalistické hnutí podporující samostatný židovský stát

sir

 

"pan; zdvořilé oslovení muže; před křestním jménem titul šlechtice ve Velké Británii"

siréna

 

"1. pronikavý zvuk; 2. zařízení vydávající tento zvuk; 3. zool. ochechule; 4. svůdná žena"

siriáza

 

celkové přehřátí organizmu, úpal

sirup

 

"koncentrovaný roztok cukrů; sladká ovocná šťáva; sladký kapalný lék"

sisal

 

pevná lehká lesklá vlákna z listů agáve

sisyfovský

 

marný, nekonečný, obtížný

sitkom

 

situační komedie

situace

 

"souhrn okolností, souhrn podmínek; dané prostorové vztahy, poloha"

situační

 

"1. týkající se situace; typický pro situaci; 2. Polohopisný"

situovaný

 

"umístěný, zaujímající určitou polohu; hmotně zabezpečený"

skabies

 

svrab

skafandr

 

ochranný hermeticky uzavřený oblek potápěče nebo kosmonauta

skalár

 

fyzikální veličina určená jedním číslem

skalára

 

akvarijní ryba

skald

 

středověký skandinávský pěvec hrdinských písní

skalp

 

kůže s vlasy stažená z hlavy

skalpel

 

chirurgický operační nůž

skandál

 

veřejná ostuda

skandalizovat

 

"veřejně ostouzet; pohoršovat"

skandální

 

pohoršlivý, ostudný

skandinavistika

 

obor zabývající se jazyky, historii a kulturou skandinávských národů

skandinavizmus

 

hnutí za kulturní, politické a ekonomické sjednocení skandinávských zemí (Dánska, Norska a Švédska) v 19. stol.

skandovaný

 

rytmický, rytmicky členěný (potlesk, pokřik)

skandovat

 

rytmicky mluvit, pronášet

skanzen

 

muzeum lidových staveb umístěné v přírodě

skarabeus

 

africký brouk vruboun posvátný, posvátný brouk starých Egypťanů

skare

 

druh lyžařského běžeckého vosku

skarifikace

 

"1. sedření kůže, naříznutí povrchu kůže pro očkování; 2. rozřezávání lučního drnu za účelem provzdušnění půdy"

skarlatina

 

spála

skart

 

nepotřebný papír, vyřazený spis

skartace

 

vyřazování písemností z registratury podle příslušných hledisek

skartovat

 

provádět skartaci

skat

 

karetní hra

skateboard

 

sportovní náčiní, prkno na výkyvných kolečkách

skateboarding

 

jízda na skateboardu, skejtování

skating

 

jízda na kolečkových bruslích

skato-

 

první část složených slov mající význam výkal

skatofág

 

živočich živící se výkaly, koprofág

skaut

 

účastník skautského hnutí

skauting

 

sportovně-výchovné hnutí zdůrazňující vztah k přírodě

skeč

 

krátký dramatický útvar se satirickým zaměřením

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist