Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

show-case

 

výstavní skříň, vitrína

show-girl

 

revuální tanečnice, sboristka

showman

 

člověk s okázalým chováním

shuttle

 

dopravní prostředek uskutečňující časté a krátké cesty sem a tam, kyvadlová doprava

schéma

 

jednoduchý, v hlavních rysech znázorněný plán, náčrt, osnova

schematický

 

"naznačený schématem podle schématu; zjednodušený"

schematizace

 

"1. mechanické znázornění, vytváření schémat; 2. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizmus"

schematizmus

 

"1. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace; 2. seznam osob činných v určité oboru, soupis"

scherzo

 

hudební skladba rozmarného rázu

schilling

 

rakouský šilink, měnová jednotka Rakouska

schizma

 

rozštěpení, rozkol

schizo-

 

první část složených slov mající význam rozpad, rozštěp, rozštěpený

schizofrenie

 

rozštěp mysli, psychická porucha charakterizovaná poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle

schizogonie

 

nepohlavní rozmnožování rozpadem jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných

schizoidní

 

s tendencí k vnitřní rozpornosti, rozpolcenosti, rozštěpení

schizont

 

dceřiný jedinec vzniklý schizogonii

schizotymní

 

introvertní, uzavřený, citlivý, rozporuplný člověk

scholastik

 

"1. stoupenec scholastiky; 2. kdo se vyznačuje scholastickým způsoben, myšlení, školomet, dogmatik; 3. student jezuitské koleje; 4. kanovník pověřený péčí o školy, církevní dozorce škol, scholastikus"

scholastika

 

"středověká kodifikace křesťanství; školometství, prázdný formalizmus"

si

 

solmizační slabika pro tón h

sial

 

vnější část zemské kůry s převahou křemíku a hliníku

sialo-

 

první část složených slov mající význam slina, slinný

sialorea

 

zvýšené vylučování slin, ptyalizmus

sibérie

 

"tuhá zima; drsný kraj"

siblicita

 

zabití sourozence

sibyla

 

věštkyně

sic

 

takto (upozornění, že nejde o tiskovou chybu)

sicflajš

 

trpělivost, schopnost vydržet u práce

siderický

 

hvězdný

siderit

 

šedohnědý až černohnědý šesterečný nerost, středně vydatná železná ruda, uhličitan železnatý

sidero-

 

první část složených slov mající význam železo, železný, ocel, ocelový

sideropenie

 

nedostatek železa v krvi

sideróza

 

nemoc vznikající impregnací tkání (oka, plic) železem

siemens

 

jednotka pro elektrickou vodivost

siena

 

"žlutohnědá nebo červenohnědá hlinka; žlutohnědý odstín barvy"

sierra

 

pohoří, horské pásmo (ve Španělsku a Latinské Americe)

siesta

 

"chvíle odpočinku, obv. po obědě; příjemná chvilka"

sievert

 

jednotka pro dávkový ekvivalent

sifon

 

"sodovka; nádoba na sodovku; speleologie - zúžené místo v podzemní krasové chodbě protékané trvale nebo jen občasně vodou; zápachová uzávěrka; násoska"

sightseeing-tour

 

okružní jízda, zejm. městem po památkách

sigma

 

v řecké abecedě znak pro hlásku s

sigmatický

 

tvořený příponou obsahující hlásku s

sigmatizmus

 

chybná výslovnost sykavek

signál

 

"smluvené znamení; návěští; signální výtisk"

signalizace

 

značení, dávání znamení, podávání zprávy

signalizovat

 

vyznačovat, označovat, vytyčit, naznačovat

signatář

 

ten, kdo podepsal smlouvu, dohodu, veřejné prohlášení

signatura

 

"označení, značka; podpis"

signet

 

"grafický znak; razítko s podpisem panovníka, pečetní prsten"

signifiant

 

zvuková nebo grafická složka jazykového znaku, jíž se něco označuje, označující

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist