Slova začinajíci na I

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno I

interferometr

 

přístroj k měření fyzikálních veličin, délek ap. na základě interference záření

interferon

 

bílkovina vznikající v buňce po jejím styku s virem a chránící další buňky před virovou infekcí

interglaciál

 

období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu

interhotel

 

ubytovací zařízení špičkové úrovně

interiér

 

vnitřní prostor, vnitřní zařízení architektonického prostoru

interimální

 

prozatímní, dočasný

interiorizace

 

zvnitřnění, přijetí zkušenosti do psychiky

interjekce

 

"zvolání, výkřik; citoslovce"

interkluze

 

závorka

interkom

 

"zkratka z intercommunication; systém k dorozumívání posádky, týmu, personálu"

interkros

 

mládežnická kategorie lakrosu

interkurentní

 

"dodatkový, přistupující k něčemu; přidružená nová nemoc k chorobě současně probíhající"

interlingua

 

umělý jazyk, reformovaná varianta jazyka interlingue

interlingue

 

mezinárodní umělý jazyk utvořený na základě internacionalizmů, původně pojmenovaný okcidentál

interlingvistika

 

obor zabývající se studiem a uplatněním internacionalizmů

interludium

 

"mezihra; druh středověké divadelní hry; hudební vsuvka"

intermediální

 

"zprostředkující; tvořící mezičlánek, propojení"

intermediární

 

přechodový, zprostředkující, jsoucí mezi dvěma jevy

intermediát

 

meziprodukt

intermedium

 

"mezihra; obvykle žertovná krátká scénka hraná mezi dějstvími samostatné vážné hry; středověká divadelní fraška"

intermezzo

 

"vložka, vsuvka, mezidobí; drobná hudební skladba, mezihra; příhoda nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost"

interna

 

"vnitřní lékařství; interní oddělení nemocnice"

internace

 

nucený pobyt na určeném, vykázaném místě

internacionál

 

ve sportu dlouholetý reprezentant

internacionalizmus

 

"1. snaha o mezinárodní řešení globálních a regionálních problémů, pocit mezinárodní sounáležitosti; 2. slovo nebo výraz vyskytující se v několika jazycích a mající v nich stejný nebo podobný význam"

internacionální

 

mezinárodní

internalizace

 

zvnitřnění, osvojení, přijetí hodnoty, normy, myšlenky

internát

 

společné ubytování studentů, žáků

Internet

 

světová komunikační síť, propojení počítačů prostřednictvím telefonních linek

interní

 

"vnitřní; domácí"

internista

 

odborný lékař pro vnitřní nemoci

interpelace

 

dotaz poslance členům vlády se žádostí o vysvětlení věci

interpersonální

 

mezilidský

interpolace

 

"vsuvka v textu; přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím uvnitř intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu"

interponovat

 

"vkládat, vložit, vsouvat; zprostředkovat"

interpozice

 

"postavení mezi dvěma částmi; lék. nenormální uložení nějakého orgánu mezi jiné"

interpret

 

"kdo podává výklad, tlumočí význam; překladatel; výkonný umělec"

interpretace

 

"výklad, objasnění, tlumočení, podání; způsob podání díla výkonným umělcem"

interpunkce

 

"členění textu interpunkčními znaménky; způsob spojování filmových záběrů"

interpunkční

 

rozdělovací

interrupce

 

umělé ukončení těhotenství

intersexualita

 

nevyhraněné pohlaví, pohlavní obojetnost

intersticiální

 

"vsunutý, vmezeřený; mezitkáňový"

intersticium

 

vmezeřená tkáň, řídké pojivo tkání a orgánů, v němž probíhají cévy a nervy

intersubjektivita

 

co je společné mnoha nebo všem lidem

intertrigo

 

zánět kůže, opruzení

interval

 

časový úsek mezera, přestávka

intervence

 

"1. vměšování; 2. zprostředkování, zásah; 3. přímluva"

interview

 

rozhovor

intestát

 

osoba, která zemřela bez závěti

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14  < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist