Slova začinajíci na D

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno D

devon

 

nejmladší útvar starších prvohor

devotní

 

"pokorný, ponížený; podlézavý"

dexiografie

 

psaní zleva doprava

dexiotropní

 

pravotočivý, dextrotropní

dextrin

 

produkt hydrolýzy škrobu užívaný zejména jako lepidlo

dextrokardie

 

vrozená poloha srdce na pravé straně

dextrotropní

 

pravotočivý, dexiotropní

dextróza

 

škrobový cukr

dezaktivace

 

"zbavení účinnosti; odstraňování, snižování radioaktivního zamoření"

dezavuovat

 

zapřít, neuznat něco, odvolat nějaké tvrzení

dezén

 

vzor, vzorek, kresba na materiálu

dezerce

 

"zběhnutí; opuštění povinností"

dezert

 

zákusek, závěr menu

dezertér

 

zběh

dezertifikace

 

proces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka

dezertní

 

"vztahující se k dezertu; d. víno - víno s vysokým obsahem alkoholu a cukru"

dezertovat

 

zběhnout

dezideratum

 

požadavek, žádaná věc

deziderium

 

přání, požadavek, žádost

deziluze

 

"zbavení iluzí,vystřízlivění; rozčarování, zklamání"

dezinfekce

 

"záměrné odstraňování, ničení choroboplodných zárodků fyzikálními nebo chemickými prostředky; prostředek používaný k takové činnosti"

dezinficiens

 

prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů

dezinformace

 

záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl

dezinsekce

 

odhmyzování

dezintegrace

 

"rozpad, rozklad, rozpolcení, rozdělení celku; ztráta systematičnosti a organizace"

dezodorace

 

zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky

dezodorant

 

prostředek na odstraňování nežádoucích pachů

dezolátní

 

neutěšený, žalostný, zoufalý

dezorganizace

 

"porušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek"

dezorientace

 

"ztráta orientace, bezradnost; úmyslné uvádění ve zmatek"

dezoxi-

 

první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním kyslíku

dharma

 

"v hinduizmu vesmírný, kosmický řád, zákon; jeho dodržování v životě jedince; v buddhizmu Buddhovo učení"

di-

 

"předpona mající význam 1. dvakrát; 2. roz-, naskrz, napříč;"

dia-

 

"předpona mající význam 1. přes,2. diabetický; 3. diapozitiv"

diabetes insipidus

 

"úplavice močová, žíznivka; choroba z nedostatku antidiuretického hormonu"

diabetes mellitus

 

"úplavice cukrová, cukrovka; choroba z nedostatku inzulinu"

diabetický

 

určený pro diabetiky

diabetik

 

nemocný cukrovkou

diabetologie

 

podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí a léčením cukrovky

diabolický

 

ďábelský

diabolizmus

 

kult satana

diabolka

 

střela do vzduchovky

diadém

 

ozdobná čelenka, drahocenná ozdoba hlavy

diafán

 

průsvitný papír, transparentní plakát

diafilm

 

filmový materiál na výrobu diapozitivů

diafon

 

automatický promítací přístroj umožňující promítání diapozitivů s reprodukcí doprovodného textu

diafragma

 

"přepážka, mezistěna; clona; membrána; pórovitá průlinčitá stěna; bránice, dno (pánevní), spodina (úst)"

diageneze

 

soubor procesů probíhajících v období mezi uložením sedimentu a jeho metamorfózou nebo jeho zvětráváním

diagnostický

 

zjišťovací, rozpoznávací, testovací

diagnostika

 

"proces rozpoznávání, např. nemoci; testovací technika"

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist