Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

akro-

 

"první část složených slov mající význam 1. vrcholný, vrchní, nejvyšší; 2. okrajový"

akrobacie

 

obratnostní cvičení vysoce náročné na koordinaci

akrodynie

 

bolestivost končetin

akrofobie

 

chorobný strach z výšek,z hloubky

akromegalie

 

chorobné zvětšení okrajových částí těla

akromelalgie

 

bolestivost koncových částí rukou a nohou

akromikrie

 

zkrácení končetin

akronym

 

zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov

akropole

 

opevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města

akrostich

 

báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci

akrotomie

 

štěpení vrcholu listu

akrylát

 

umělá živice

aksamit

 

hedvábný samet

akt

 

"1. čin, výkon; 2. dějství; 3. výtv. umění-dílo zobrazující nahý lidský model"

akta

 

"1. úřední spisy; 2. sborník vědeckých prací, ediční řada"

aktér

 

aktivní účastník

aktino-

 

první část složených slov mající význam paprsek, záření

aktinoid

 

jeden ze čtrnácti radioaktivních chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za aktiniem

aktinometrie

 

nauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země

aktinomyceta

 

jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím

aktinomycin

 

antibiotikum s protinádorovým účinkem

aktinomykózy

 

infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami

aktinoterepie

 

léčebné ozařování

aktivace

 

vybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti

aktivita

 

"1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času"

aktivní

 

činný, výkonný

aktivovat

 

"uvádět v činnost; povzbuzovat"

aktivum

 

"1. majetek, jmění firmy; 2. slovesný činný rod"

aktologie

 

věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika

aktovka

 

"1. taška, zejm. na spisy; 2. divadelní hra o jednom dějství"

aktualita

 

novinka, čerstvá zpráva

aktualizace

 

"přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění"

aktuální

 

"týkající se současnosti, živý;naléhavý"

akulit

 

tvrdá dřevovláknitá deska s otvory o průměru 3-5 mm ve čtvercové síti

akulturace

 

vzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur

akumulace

 

hromadění, nahromadění

akumulátor

 

hromadění energie a její následné využití

akupresura

 

léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla

akupunktura

 

stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla

akurátní

 

přesný, pečlivý, dodržující a vyžadující přesnost

akustický

 

"zvukový; sluchový"

akustika

 

"obor zabývající se studiem zvuku, příp. i dalšího mechanického vlnění; zvukové vlastnosti prostoru"

akustofobie

 

chorobný strach z hluku

akut

 

ostrý přízvuk

akutní

 

"naléhavý, neodkladný; prudce probíhající"

akutrauma

 

poškození sluchového ústrojí hlukem

akuzace

 

obvinění, obžaloba, žaloba

akuzativ

 

při skloňování čtvrtý pád

akva-

 

první část složených slov mající význam voda, vodní

akvabela

 

plavkyně provozující synchronizované plavání

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 < >

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist