ornamentalistika

Výraz (slovo) ornamentalistika má tyto významy:

  • nauka o ornamentálním umění
  • výzdoba ornamentem, ornamentikaDalší slova začinající na písmeno O

Slova s podobným názvem: aggiornamento, flíglhorna, horna, ornament, ornamentace

 
 

(c) 2012-2017 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist